Rok: 09.03.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za izvedbo GO del za zalogovnik mehke vode v kletnih prostorih SBI (N 022/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za izvedbo GO del za zalogovnik mehke vode v kletnih prostorih SBI

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izvedbo GO del za zalogovnik mehke vode v kletnih prostorih SBI«.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 3.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 9.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 022/RN-18

Izvedba GO del za zalogovnik mehke vode v kletnih prostorih SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .