14.05.2018

11. Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola

Vabimo vas na 11. srečanje

”Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola”, ki so v tretjem sklopu ponovno  posvečeni 100. letnici rojstva prim. Branka Šalamuna in 20. letnici preselitve vseh oddelkov Splošne bolnišnice Izola ter izdaji izolske številke »Zdravniški Vestnik« v,

torek, 12. junija 2018, s pričetkom ob 18. uri v veliki predavalnici Fakultete za vede o zdravju (Splošna bolnišnica Izola, III. nadstropje).

Program srečanja:

  1. Mateja Baruca dr. med., Anton Grad, dr. med.: Obravnava novoodkritih bolnikov z miastenijo gravis v regionalni bolnišnici med leti 2003-2013;
  2. Bojan Rojc, dr. med.: Avtoimuni encefalitisi, povzročeni s protitelesi proti membranskim in sinaptičnim antigenom;
  3. Gregor Verček, dr. med., Andrej Malej, dr. med., Nives Jugovac, dr. med., Edvina Gregorič, dr. med.: Vpliv amiodarona na delovanje ščitnice – Prikaz primera;
  4. Luka Jeraj, dr. med., Nataša Černič Šuligoj, dr. med., Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.: Infekcijski endokarditis v regionalni bolnišnici – Analiza primerov v letih 2005-2014 ;
  5. Blanka Mahne, dr. med., Mladen Gasparini, dr. med., Matija Kozak, dr. med., : Recidivne tromboze arterij spodnjega uda pri bolniku s trombocitopenijo, povzročeno s heparinom – Prikaz primera;
  6. Hermina Kastelic, mag .zdr. neg.: Izzivi Zdravstvene nege na Oddelku za Interno medicino.

Komu je namenjeno?

Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specialistom, specializantom, osebju zdravstvene nege in vsem ostalim, ki jih to področje zanima.

Prijave sprejemamo do petka, 8. junij 2018 na elektronski naslov: tajnistvo.direktor@sb-izola.si

Smo v postopku pridobivanja licenčnih točk s strani Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene nege Slovenije.

Veselimo se vaše udeležbe.