Rok: 15.05.2018 Zbiranje ponudb

Dobava, montaža in implementacija sistema za urejanje hitrih čakalnih vrst v SBI (N 041/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Dobava, montaža in implementacija sistema za urejanje hitrih čakalnih vrst v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in implementacijo sistema za urejanje hitrih čakalnih vrst v SBI«

  • Ocenjena vrednost naročila je 15.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 15.5.2018 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 041/RN-18

Dobava, montaža in implementacija sistema za urejanje hitrih čakalnih vrst v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .