Rok: 30.03.2018 Javna naročila

NMV026/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje dveh hematoloških analizatorjev in sukcesivna dobava potrošnega materiala

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje dveh hematoloških analizatorjev in sukcesivno dobavo potrošnega materiala«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 30.3.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 30.3.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola