Rok: 14.02.2018 Zbiranje ponudb

Dobava vozičkov za odpadke: 20 kos (n 015/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo vozičkov za odpadke: 20 kos

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava vozičkov za odpadke: 20 kos« po priloženih zahtevah.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 19.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 14.2.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 014/RN-18

Dobava vozičkov za odpadke: 20 kos

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .