20.10.2011

Health promoting hospitals Network – mreža bolnišnic, ki promovirajo zdravje

Promocija zdravja je temeljna razsežnost kakovosti bolnišničnih storitev, skupaj z varnostjo pacientov in klinično učinkovitost. S porastom kroničnih bolezni je zagotavljanje storitev za pri ohranjanju zdravja, kakovost življenja in učinkovitosti.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO in WHO/Europe) je partner mreže HPH (HPH Network), katere specifični cilji so:
  • sprememba kulture bolnišnične oskrbe v smeri interdisciplinarnega dela, preglednega sprejemanje odločitev ter aktivne udeležbo bolnikov in partnerjev;
  • ocena aktivnosti promocije zdravja pri določanju zdravstvenega varstva in postavljanje osnov na tem področju;
  • vključiti standarde in kazalnike za promocijo zdravja v obstoječe sisteme vodenja kakovosti v posameznih bolnišnicah in na nacionalni ravni.

Vir: http://www.hphnet.org/