Rok: 23.03.2018 Zbiranje ponudb

Izdelava idejne zasnove (IDZ) za preureditev prostorov v 3. nadstropju v SBI (N 032/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izdelava idejne zasnove (IDZ) za preureditev prostorov v 3. nadstropju v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelava idejne zasnove (IDZ) za preureditev prostorov v 3. nadstropju v SBI« .

  • Ocenjena vrednost naročila je 1.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 23.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Naročilo bo oddano na podlagi naročilnice.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 032/RN-18

Izdelava idejne zasnove (IDZ) za ureditev prostorov v 3. nadstropju v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .