Rok: 18.06.2018 Zbiranje ponudb

Izdelava IDZ-ja in PZI-ja za ureditev prostorov hemodialize v SBI(N 045/RN-18)

 

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izdelava IDZ-ja in PZI-ja za ureditev prostorov hemodialize v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelavo IDZ-ja in PZI-ja za ureditev prostorov hemodialize v SBI« .

  • Ocenjena vrednost naročila je 19.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 18.6.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 045/RN-18

Izdelava IDZ-ja in PZI-ja za ureditev prostorov hemodialize v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .