Rok: 18.07.2018 Zbiranje ponudb

Izdelava PZI-ja za umestitev SPECT/CT aparata v prostore nuklearne medicine v SBI (N 051/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izdelava PZI-ja za umestitev SPECT/CT aparata v prostore nuklearne medicine v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelava PZI-ja za umestitev SPECT/CT aparata v prostore nuklearne medicine v SBI«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 9.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 18.7.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 051/RN-18

Izdelava PZI-ja za umestitev SPECT/CT aparata v prostore nuklearne medicine v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .