01.07.2019

IZJAVA ZA JAVNOST projektnega partnerstva EMERGENCY EuroRegion

V petek, 28. junija 2019 se je v organizaciji Splošne bolnišnice Izola v sklopu
čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion, sofinanciranega iz Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, odvila slavnostna otvoritev
Heliporta Splošne bolnišnice Izola. »Gre za pomembno pridobitev, ne le za izolsko
bolnišnico, temveč za Obalno-kraško regijo in čezmejno območje treh držav«, je v
otvoritvenem nagovoru poudaril direktor Splošne bolnišnice Izola, mag. Radivoj
Nardin.

Heliport, zgrajen in opremljen po najsodobnejših standardih, bo omogočal prevoz
ogroženih bolnikov 24 ur dnevno, torej tudi ponoči. Nova pridobitev je vredna okoli
pol milijona evrov, od katerih je 150.000 EUR prispeval čezmejni projekt EMERGENCY
EuroRegion. »Sam projekt je poleg zagotovitve finančnih sredstev vzpodbudil tudi
pričetek gradnje težko pričakovanega heliporta jeseni 2018«, je povedala vodja
projekta, dr. Katja Štrancar Fatur. Po oceni strokovnega direktorja Splošne
bolnišnice Izola, g. Dušana Deisingerja, dr. med. bo izolski heliport v bodoče
omogočil hitrejšo zdravstveno oskrbo okoli 80-im življenjsko ogroženim bolnikom na
leto.

Splošna bolnišnica Izola s svojo lego na stičišču treh držav, Slovenije, Hrvaške in
Italije je osrednja zdravstvena ustanova za nudenje storitev urgentne medicinske
službe, tako za prebivalce Slovenske Istre kakor tudi za številne obiskovalce te regije
in obmejnih področij. »V okviru čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion
dodatno krepimo sodelovanje in povezovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske
pomoči na območju slovenske in hrvaške Istre. Skupaj s projektnimi partnerji bomo
tako omogočili sodobno, hitro in kakovostno obravnavo urgentnih stanj za prebivalce
teh dveh območij kakor tudi za obiskovalce in turiste, ki na teh dveh območjih
potrebujejo urgentno obravnavo«, je v kratki predstavitvi projektnih ciljev in
aktivnosti izpostavila vodja projekta, dr. Katja Štrancar Fatur. Pomen projekta za
dobro čezmejno sodelovanje je v svoji predstavitvi poudarila tudi ga. Gordana Antić,
dr. med., spec. urg. med., namestnica direktorja Zavoda za hitnu medicinu Istarske
županije, ki nastopa v vlogi projektnega partnerja. Potek načrtovanja, gradnje ter
same tehnične značilnosti Heliporta Splošne bolnišnice Izola je povabljenim
predstavil prim. Jani Denič, dr. med., spec. iz Splošne bolnišnice Izola.

Otvoritvi Heliporta Splošne bolnišnice Izola je prisostvovalo okoli 120 udeležencev in
udeleženk, med katerimi so bili tudi vidni gostje: minister za zdravje Republike
Slovenije, g. Aleš Šabeder, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Republike
Hrvaške, prim. dr. Željko Plazonić, podpredsednik Državnega zbora Republike
Slovenije, g. Branko Simonovič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, g.
Felice Žiža, podžupanja Istarske županije, ga. Giuseppina Rajko, župan Občine Izola,
Danilo Markočič, župan občine Ankaran, Gregor Strmčnik, podžupanja mestne občine
Koper, Jasna Softić, direktorji oziroma namestniki direktorjev projektnih partnerjev:
direktorica Opće bolčnice Pula, doc. dr. sc. Irena Hrstić, pomočnica direktorja
Zdravstvenega doma Izola, ga. Maja Praček ter skrbnica projekta EMERGENCY
EuroRegion iz Skupnega sekretariata Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija
– Hrvaška, ga. Barbara Krašovec.

Slovesni javni dogodek je prijetno povezovala gospa Nataša Benčič, Pihalni orkester
Izola je dogodku dodal pridih svečanosti, otvoritev heliporta je celostno zaokrožil
pristanek ter odlet helikopterja Slovenske vojske, udeleženci pa so pozdravili novo
pridobitev za Splošno bolnišnico Izola in za celotno regijo.

Fotografije: Zdravko Primožič/FPA