21.08.2018

Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola – 11. srečanje

Splošna bolnišnica Izola je 12. junija 2018 organizirala 11. Izobraževalne dneve SB Izola, ki so bili posvečeni 100. letnici rojstva prim. Branka Šalamuna in 20. letnici preselitve vseh oddelkov SB Izola ter izdaji izolske številke »Zdravniški vestnik«.

Program srečanja je bil:

  1. Mateja Baruca, dr. med., Anton Grad, dr. med.: Obravnava novoodkritih bolnikov z miastenijo gravis v regionalni bolnišnici med leti 2003-2013;
  2. Bojan Rojc, dr. med.: Avtoimuni encefalitisi, povzročeni s protitelesi proti membranskim in sinaptičnim antigenom;
  3. Gregor Verček, dr. med., Andrej Malej, dr. med., Nives Jugovac, dr. med., Edvina Gregorič, dr. med.: Vpliv amiodarona na delovanje ščitnice – Prikaz primera;
  4. Luka Jeraj, dr. med, Nataša Černič Šuligoj, dr. med., Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.: Infekcijski endokarditis v regionalni bolnišnici – Analiza primerov v letih 2005-2014;
  5. Blanka Mahne, dr. med., Mladen Gasparini, dr. med., Matija Kozak, dr. med.: Recidivne tromboze arterij spodnjega uda pri bolniku s trombocitopenijo, povzročeno s heparionom – Prikaz primera;
  6. Hermina Kastelic, mag. zdr. neg.: Izzivi Zdravstvene nege na Oddelku za Interno medicino.

Srečanja se je udeležilo 93 zdravstvenih delavcev.