Rok: 28.09.2018 Zbiranje ponudb

IZVEDBO SPLETNE STRANI in OBLIKOVANJE GRAFIČNEGA ZNAKA PROJEKTA za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020 (N 075/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: IZVEDBA SPLETNE STRANI in OBLIKOVANJE GRAFIČNEGA ZNAKA PROJEKTA za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za »IZVEDBO SPLETNE STRANI in OBLIKOVANJE GRAFIČNEGA ZNAKA PROJEKTA za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 2.450,00 brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 28.9.2018 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 075/RN-18

IZVEDBA SPLETNE STRANI in OBLIKOVANJE GRAFIČNEGA ZNAKA PROJEKTA za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .