Rok: 20.03.2018 Javna naročila

JN 004/RN-18 Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Zbiranje odpadkov ter dobavo embalaže za odpadke«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 20.3.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 20.3.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola