Rok: 26.02.2018 Javna naročila

JN 005/RN-18 Dobava materiala za oftalmološke operacije

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo materiala za oftalmološke operacije«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 26.2.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 26.2.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola