Rok: 21.05.2018 Javna naročila

JN 008/RN-18 Nakup, implementacija in vzdrževanje novega informacijskega sistema

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Nakup, implementacijo in vzdrževanje novega informacijskega sistema«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.

 

Naročnik podaljšuje rok z oddajo ponudb in sicer:

  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 21.5.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 21.5.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola