Rok: 19.04.2018 Javna naročila

JN 023/RN-18 Reagenti in laboratorijski material

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Reagente in laboratorijski material«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 19.4.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 19.4.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola