Rok: 20.06.2018 Javna naročila

JN 025/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje SPECT/CT aparata

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje SPECT/CT aparata«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 20.6.2018 do 10:00 ure.