Rok: 16.10.2017 Javna naročila

JN 070/RN-17 Sukcesivna dobava žilnih opornic – stentov

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo žilnih opornic – stentov«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 16.10.2017 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 16.10.2017 ob 11:00 uri v sejni sobi v III. nadstropju Splošne bolnišnice Izola