Rok: 27.02.2019 Javna naročila

JN 009/RN-19 Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 27.2.2019 do 10:00 ure.