Rok: 13.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 008/RN-19) Povpraševanje za dobavo električne pregledne mize z odprtino za UZ

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo električne pregledne mize z odprtino za UZ

 

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava električne pregledne mize z odprtino za UZ« po priloženih zahtevah.

  • Ocenjena vrednost naročila je 1.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 13.3.2019 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 008/RN-19

Dobava električne pregledne mize z odprtino za UZ

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .