Rok: 26.02.2019 Zbiranje ponudb

(N 016/RN-19) Izdelava idejne zasnove projekta (IZP) za ureditev prostorov garderob in sanitarij v kletnih prostorih DTS1 v SBI

ZADEVA: Izdelava idejne zasnove projekta (IZP) za ureditev prostorov garderob in sanitarij v kletnih prostorih DTS1 v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelavo idejne zasnove projekta (IZP) za ureditev prostorov garderob in sanitarij v kletnih prostorih DTS1 v SBI« .

  • Ocenjena vrednost naročila je 2.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 26.2.2019 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Naročilo bo oddano na podlagi naročilnice.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 016/RN-19

Izdelava idejne zasnove projekta (IZP) za ureditev prostorov garderob in sanitarij v kletnih prostorih DTS1 v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .