Rok: 21.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 024/RN-19) Notranja revizija računovodskih izkazov in eno področje po izbiri naročnika za obdobje treh (3) let

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Notranja revizija računovodskih izkazov in eno področje po izbiri naročnika za obdobje treh (3) let

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Notranjo revizijo računovodskih izkazov in eno področje po izbiri naročnika za obdobje treh (3) let«

Ocenjena vrednost naročila je 15.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 21.3.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 024/RN-19
Notranja revizija računovodskih izkazov in eno področje po izbiri naročnika za obdobje treh (3) let

ali na e-mail naslov:

odseka za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si