Rok: 03.05.2019 Zbiranje ponudb

(N 029/RN-19) Dobava zunanjega enoprekatnega srčnega spodbujevalnika

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo zunanjega enoprekatnega srčnega spodbujevalnika

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo zunanjega enoprekatnega srčnega spodbujevalnika

Ocenjena vrednost naročila je 1.500,00 EUR brez DDV.
Rok za sprejem ponudb je 3.5.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 029/RN-19
Dobava zunanjega enoprekatnega srčnega spodbujevalnika

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-Izola.si .