Rok: 22.05.2019 Zbiranje ponudb

(N 033/RN-19) Izvedba storitve »Usposabljanje strokovnega osebja reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Spoštovani,

 

vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo storitve »Usposabljanje strokovnega osebja reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

 

Ocenjena vrednost naročila je 1.300,00 eur  brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 22.5. 2019 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za »Usposabljanje strokovnega osebja reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 

ali na e-mail naslov: nabava.prodaja@sb-izola.si .