Rok: 12.07.2019 Zbiranje ponudb

(N 038/RN-19) Dobava reanimacijskega vozička in defibrilatorja z monitorjem – podaljšan rok za oddajo ponudb

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Dobava reanimacijskega  vozička in defibrilatorja z monitorjem

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobavo reanimacijskega  vozička in defibrilatorja z monitorjem«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je 13.000,00 EUR brez DDV.

Podaljšan rok za sprejem ponudb je 12.7.2019 do 10:00 ure po spremenjenih zahtevah – Priloga 1: Zahteve naročnika.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 038/RN-19
Dobava reanimacijskega  vozička in  defibrilatorja z monitorjem

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .