Rok: 09.07.2019 Zbiranje ponudb

(N 042/RN-19) Dobava prenosnih računalnikov z odlagalno postajo: 20 kos

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo prenosnih računalnikov z odlagalno postajo: 20 kos

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava prenosnih računalnikov z odlagalno postajo: 20 kos«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je pod 18.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 9.7.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 042/RN-19
Dobava prenosnih računalnikov z odlagalno postajo: 20 kos

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .