Rok: 12.07.2019 Zbiranje ponudb

(N 044/RN-19) Sanacija ravne strehe nad UCI in hodnikom v SBI-ju

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

ZADEVA: Povpraševanje za sanacijo ravne strehe nad UCI in hodnikom v SBI-ju

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sanacija ravne strehe nad UCI in hodnikom v SBI-ju«.

Ocenjena vrednost naročila je 30.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 12.7.2019 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 044/RN-19
Sanacija ravne strehe nad UCI in hodnikom v SBI-ju

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .