Rok: 23.07.2019 Zbiranje ponudb

(N 047/RN-19) Dobava računalniških monitorjev 16 kos

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo računalniških monitorjev 16 kos

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava računalniških monitorjev 16 kos«  po priloženih zahtevah.

 Ocenjena vrednost naročila je pod 3.800,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 23.7.2019 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 047/RN-19

Dobava računalniških monitorjev 16 kos

 ali na e-mail naslov:

 odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .