Rok: 23.07.2019 Zbiranje ponudb

(N 048/RN-19) Ureditev površin zunanjih zemljišč v upravljanju SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

ZADEVA: Povpraševanje za ureditev površin zunanjih zemljišč v upravljanju SBI

 

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Ureditev površin zunanjih zemljišč v upravljanju SBI«.

Ocenjena vrednost naročila je 6.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 23.07.2019 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 048/RN-19

Ureditev površin zunanjih zemljišč v upravljanju SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .