Rok: 29.08.2019 Zbiranje ponudb

(N 057/RN-19) Dobava in montaža opreme za specialistične ambulante v pritličju SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Dobava in montaža opreme za interni oddelek

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava in montaža opreme za specialistične ambulante v pritličju SBI«.

Ocenjena vrednost naročila je 19.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 29.8.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 057/RN-19
Dobava in montaža opreme za specialistične ambulante v pritličju SBI

ali na e-mail naslov:

Odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .