Rok: 29.08.2019 Zbiranje ponudb

(N 058/RN-19) Izvedba GOI del za ureditev garderob za zaposlene v kletnih prostorih DTS1 v SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za izvedbo GOI del za ureditev garderob za zaposlene v kletnih prostorih DTS1 v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izvedba GOI del za ureditev garderob za zaposlene v kletnih prostorih DTS1 v SBI«.

Ocenjena vrednost naročila je 38.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 29.8.2019 do 10.00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 058/RN-19
Izvedba GOI del za ureditev garderob za zaposlene v kletnih prostorih DTS1 v SBI

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .