Rok: 18.09.2017 Zbiranje ponudb

Nabava inhalatorjev: 22 kos (N 076/RN-17)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Nabava inhalatorjev: 22 kos

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Nabavo inhalatorjev: 22 kos«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 3.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 18.9.2017 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 076/RN-17

Nabava inhalatorjev: 22 kos

ali na e-mail naslov:

 javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .