Rok: 23.03.2018 Zbiranje ponudb

Nakup opreme za potrebe projekta MEMORI-net (N 024/RN-18)

 

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Nakup opreme za potrebe projekta MEMORI-net

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za »Nakup opreme za potrebe projekta MEMORI-net«.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 4.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 15.3.2018 do 10:00 ure
  • Podaljšan rok za sprejem ponudb je 23.3.2018 do 10:00 ure
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 024/RN-18

Nakup opreme za potrebe projekta MEMORI-net

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .