Rok: 19.09.2017 Zbiranje ponudb

Nakup pupilometra (N 078/RN-17)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Nakup pupilometra

 Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Nakup pupilometra«

  • Ocenjena vrednost naročila je 4.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 19.09.2017 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa
  • Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 078/RN-17

Nakup pupilometra

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .