Rok: 07.08.2018 Zbiranje ponudb

Nakup USB ključek zapestnic 100 kos za potrebe projekta MEMORI-net (N 063/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Nakup USB ključek zapestnic 100 kos za potrebe projekta MEMORI-net

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za »Nakup USB ključek zapestnic 100 kos za potrebe projekta MEMORI-net«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 7.8.2018 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 063/RN-18

Nakup USB ključek zapestnic 100 kos za potrebe projekta MEMORI-net

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .