Rok: 27.08.2019 Zbiranje ponudb

NMV 054/RN-19 Sanacija zajema zraka na južni strani SBI.

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sanacija zajema zraka na južni strani SBI«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 27.8.2019 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27.8.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.