Rok: 06.04.2018 Javna naročila

NMV029/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje operacijskih miz

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje operacijskih miz«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 6.4.2018 do 10:00 ure.
  • Javno odpiranje ponudb bo dne 6.4.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi v IV. nadstropju Splošne bolnišnice Izola