Rok: 25.07.2018 Javna naročila

NMV047/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje sistemov za opazovanje pacientov

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje sistemov za opazovanje pacientov«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 25.7.2018 do 10:00 ure.