Rok: 20.07.2018 Javna naročila

NMV048/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje ultrazvočnih aparatov

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobava, montaža in vzdrževanje ultrazvočnih aparatov«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 20.7.2018 do 11:00 ure.