Rok: 25.09.2018 Javna naročila

NMV 060/RN-18 Izgradnja heliporta SB Izola za projekt EMERGENCY EuroRegion, Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Izgradnjo heliporta SB Izola za projekt EMERGENCY EuroRegion, Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 25.09.2018 do 10:00 ure.