Rok: 11.10.2018 Javna naročila

NMV 077/RN-18 Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v SB Izola – oprema za prostor za citostatike

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v SB Izola – oprema za prostor za citostatike«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 11.10.2018 do 10:00 ure.