Rok: 24.01.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za dobavo baterijskega endoskopskega linearnega spenjalnika (N 007/RN18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo baterijskega endoskopskega linearnega spenjalnika

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobavo baterijskega endoskopskega linearnega spenjalnika « po priloženih zahtevah.

  • Ocenjena vrednost naročila je 7.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 18.1.2018 do 10:00 ure.
  • Podaljšan rok za sprejem ponudb je 24.1.2018 do 10:00 ure
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 007/RN-18

Dobava baterijskega endoskopskega linearnega spenjalnika

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .