Rok: 12.03.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za dobavo defibrilatorja z monitorjem in reanimacijskega vozička za radiološko dejavnost (n 018/rn)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo defibrilatorja z monitorjem in reanimacijskega vozička za radiološko dejavnost

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobavo defibrilatorja z monitorjem in reanimacijskega vozička za radiološko dejavnost« po priloženih zahtevah.

  •  Ocenjena vrednost naročila skupaj za 1. in 2. SKLOP je 15.000,00 EUR brez DDV.
  • Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za prvi , samo za drugi ali za oba sklopa.
  • Rok za sprejem ponudb je 12.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 018/RN-18

Dobavo defibrilatorja z monitorjem in reanimacijskega vozička za radiološko dejavnost

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .