Rok: 08.08.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za dobavo dveh naglavnih OP svetilk za ORL (N 064/RN-18)

 

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo dveh naglavnih OP svetilk za ORL

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava dveh naglavnih OP svetilk za ORL

  •  Ocenjena vrednost naročila je 4.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 8.8.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 064/RN-18

Dobava dveh naglavnih OP svetilk za ORL

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .