Rok: 23.03.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za dobavo električnega dermatoma (N 027/RN-18)

 Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo električnega dermatoma

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobavo električnega dermatoma« po priloženih zahtevah.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 9.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 23.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 027/RN-18

Dobava električnega dermatoma

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .