Rok: 21.08.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za izvedbo GOI del v stanovanju objekta Nova ulica 2 Koper (N 066/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za izvedbo GOI del v stanovanju objekta Nova ulica 2 Koper

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izvedba GOI del v stanovanju objekta Nova ulica 2 Koper«.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 15.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 21.8.2018 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 066/RN-18

Izvedba GOI del v stanovanju objekta Nova ulica 2 Koper

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .