Rok: 14.09.2017 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za izvedbo obrtniških del v skladišču SBI-ja (N 077-RN-17)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za izvedbo obrtniških del v skladišču SBI-ja

 Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izvedbo obrtniških del v skladišču SBI-ja«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 5.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 14.09.2017 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 077/RN-17

Izvedba obrtniških del v skladišču SBI-ja

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .