Rok: 12.07.2018 Zbiranje ponudb

Povpraševanje za sukcesivno dobavo etilnega alkohola za obdobje štiriindvajset (24) mesecev (N 049/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za sukcesivno dobavo etilnega alkohola za obdobje štiriindvajset (24) mesecev

 Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo etilnega alkohola za obdobje dvanajstih mesecev »

  • Ocenjena vrednost naročila je 12.000 EUR brez DDV

(SKLOP 1: 7.200,00 , SKLOP 2: 4.800,00)

  • Rok za sprejem ponudb je 12.7.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 049/RN-18

Sukcesivna dobava etilnega alkohola za obdobje štiriindvajset (24) mesecev

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .