Rok: 22.03.2018 Zbiranje ponudb

Sukcesivna dobava lončkov s pokrovčki za enkratno uporabo za obdobje 24 mesecev (N 030/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Sukcesivna dobava lončkov s pokrovčki za enkratno uporabo za obdobje 24 mesecev

 Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sukcesivna dobava lončkov s pokrovčki za enkratno uporabo za obdobje 24 mesecev«.

  •  Ocenjena vrednost naročila je 17.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 22.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 030/RN-18

Sukcesivna dobava lončkov s pokrovčki za enkratno uporabo za obdobje 24 mesecev

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .