Rok: 16.03.2018 Zbiranje ponudb

Sukcesivna dobava živil (N 028/RN-18)

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Sukcesivna dobava živil

 Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sukcesivno nabavo živil« .

  •  Ocenjena vrednost naročila je 16.320,00 EUR brez DDV.

SKLOP 1: Sadje suho  4.000,00  €

SKLOP 2: Sadje EKO  4.200,00 €

SKLOP 3: Mlinci  3.800,00  €

SKLOP 4: Zmrznjene pizze   2.800,00 €

SKLOP 5: Račje meso   560,00 €

SKLOP 6: Drobtine   960,00 €

  • Rok za sprejem ponudb je 16.3.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 028/RN-18

Sukcesivna dobava živil

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .